LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursas

Jaunieji mokslininkai

Lietuvos mokslų akademija skelbia 2021 m. Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursą. Stipendijos skiriamos mokslininkams iki 35 metų amžiaus, įgijusiems daktaro mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (į šį 5-erių metų laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos), jų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti. Kandidatus stipendijai gauti teikia mokslo ir studijų institucijos bei organizacijos. Savo kandidatūras gali iškelti ir patys mokslininkai. Kandidatai stipendijai gauti pildo ir elektroninėje sistemoje teikia paraiškos formą ir kitus susijusius dokumentus PDF formatu. Paraiškos priimamos 2021 m. balandžio 21 d. – gegužės 18 d. Informacija teikiama: Dr. Jadvyga Olechnovičienė, 8 683 62 056, j.olechnoviciene@lma.lt (paraiškos pildymo klausimais) Evelina Baronienė, 8 692 45 332, e.baroniene@lma.lt (paraiškos teikimo per elektroninę sistemą klausimais)
Rodyti daugiau

nuo 2021-04-21 iki 2021-05-18
Būtina užpildyti

Su konkursu susiję dokumentai:

Atsisiųsti dokumentą
Atsisiųsti dokumentą

Dokumentų formos:

Atsisiųsti dokumentą

Elektroninė sistema sukurta vykdant projektą
„Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas",
kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Lietuvos mokslų akademija
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 111958852.
© Visos teisės saugomos
Settings

Choose Layouts