Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursas, 2020 metai

Jaunieji mokslininkai
Doktorantai

Lietuvos mokslų akademija skelbia Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą šiose mokslų srityse: • HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ • MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ • BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ • ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ • TECHNIKOS MOKSLŲ. Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse gali dalyvauti daktaro mokslo laipsnį turintys tyrėjai ir doktorantai. Konkurse dalyvaujantys jaunieji mokslininkai iki 35 metų amžiaus daktaro mokslo laipsnį turi būti įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos (į 5-erių metų laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos). Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, išskirtiniais atvejais gali būti teikiami kelių autorių moksliniai darbai. Magistro darbas ar daktaro disertacija negali būti pateikti kaip savarankiški moksliniai darbai. Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų tarybos, institutų mokslo tarybos.
Rodyti daugiau

nuo 2020-12-05 iki 2020-12-16
Būtina užpildyti

Dokumentai, kurie pateikiami konkurso dalyviams susipažinimui

Atsisiųsti dokumentą
Atsisiųsti dokumentą
Atsisiųsti dokumentą

Dokumentai, kurie pateikiami konkurso dalyviams pildymui

Atsisiųsti dokumentą
Atsisiųsti dokumentą

Elektroninė sistema sukurta vykdant projektą
„Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas",
kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Lietuvos mokslų akademija
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 111958852.
© Visos teisės saugomos
Settings

Choose Layouts