Lietuvos mokslų akademijos Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursas, 2020 metai

Studentai

Lietuvos mokslų akademija skelbia Aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkursą šiose mokslų srityse: • HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ • MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ • BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ • ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ • TECHNIKOS MOKSLŲ. Konkurse gali dalyvauti vientisųjų, pirmosios ir antrosios pakopos universitetinių studijų studentai, taip pat asmenys, tais kalendoriniais metais baigę aukštąjį mokslą. Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, išskirtiniais atvejais gali būtiteikiami kelių autorių moksliniai darbai. Bakalauro baigiamasis darbas negali būti teikiamas kaip savarankiškas mokslinis darbas. Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų (institutų) tarybos.
Rodyti daugiau

nuo 2020-12-05 iki 2020-12-15
Būtina užpildyti

Dokumentai, kurie pateikiami konkurso dalyviams susipažinimui

Atsisiųsti dokumentą
Atsisiųsti dokumentą
Atsisiųsti dokumentą

Dokumentai, kurie pateikiami konkurso dalyviams pildymui

Atsisiųsti dokumentą
Atsisiųsti dokumentą

Elektroninė sistema sukurta vykdant projektą
„Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas",
kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Lietuvos mokslų akademija
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 111958852.
© Visos teisės saugomos
Settings

Choose Layouts