2023 m. Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų konkursas

Studentai

Skelbiamas Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko (toliau – LR Prezidentų) vardinių stipendijų konkursas.

LR Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir (arba) meninėje veikloje Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams. Iš viso skiriama 30 LR Prezidentų vardinių stipendijų. Į jas gali pretenduoti aukštųjų mokyklų (valstybinių ir nevalstybinių) studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose vietose. Kandidatus stipendijoms atrenka aukštosios mokyklos.

Kiekviena aukštoji mokykla gali pateikti ne daugiau kaip 4 kandidatus pagal Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų nuostatuose nurodytas studijų krypčių grupes. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Atrinktų kandidatų sąrašą aukštosios mokyklos teikia iki 2023 m. balandžio 26 d. Valerijai Paškauskienei el. paštu v.paskauskiene@lma.lt
.

Dalyvauti konkurse registruojasi, paraiškos formą ir kitus susijusius dokumentus LMA elektroninėje sistemoje pildo ir teikia patys aukštosios mokyklos atrinkti kandidatai.

Kontaktinis asmuo Valerija Paškauskienė, tel. +370 608 17 888, el. paštas v.paskauskiene@lma.lt.
Rodyti daugiau

nuo 2023-04-03 iki 2023-05-01
Būtina užpildyti

Konkurso dokumentai:

Atsisiųsti dokumentą
Atsisiųsti dokumentą
Atsisiųsti dokumentą
Atsisiųsti dokumentą

Elektroninė sistema sukurta vykdant projektą
„Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas",
kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Lietuvos mokslų akademija
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 111958852.
© Visos teisės saugomos
Settings

Choose Layouts